ผู้สนับสนุนหลัก

จังหวัดภาคเหนือ

ผู้สนับสนุนหลัก

สถานที่ท่องเที่ยว ในจังหวัดลำพูน

จังหวัดลำพูน

คำขวัญ "พระธาตุเด่น พระรอดขลัง ลำไยดัง กระเทียมดี ประเพณีงาม จามเทวีศรีหริภุญไชย "

จังหวัดเล็กๆของภาคเหนือที่เจริญรุ่งเรืองมาก่อนอาณาจักรล้านนา มีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมซึ่งยังคงเหลือรูปรอยของศิลปะลพบุรีและล้านนาไว้ได้อย่างน่าชม เช่น พระธาตุหริภุญไชย ที่ประดิษฐานพระเกศธาตุบรรจุในโกศทองคำ เป็นปูชนียสถานอันสำคัญยิ่งแห่งล้านนามาแต่โบราณ นอกจากนี้ในเมืองยังมี พระพุทธบาทตากผ้า ตามตำนานกล่าวว่า พระพุทธองค์ได้นำจีวรออกมาตากกับหน้าผาหิน ซึ่งยังปรากฏรอยรูปคล้ายจีวร และอธิษฐานเหยียบพระบาทประดิษฐานรอยไว้บนลาดผา ซึ่งปรากฏมาจนถึงปัจจุบัน

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ "สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน"