ผู้สนับสนุนหลัก

กรุงเทพมหานคร

ผู้สนับสนุนหลัก

วัดราชนัดดารามวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

เปิดดู 156 ครั้ง ความน่าสนใจ ประเภท วัด, โบสถ์, สุเหร่า

วัดราชนัดดารามวรวิหาร อยู่ที่ถนนมหาไชย สร้างเมื่อ พ.ศ. 2389 โปรดให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแด่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าโสมนัสวัฒนาวดี โดยในการก่อสร้างครั้งนี้ มีเจ้าพระยายมราชเป็นแม่กองออกแบบ และจัดหาที่ เจ้าพระยาศรีพิพัฒน์ เป็นแม่กองสร้างโลหะปราสา ท ที่วัดนี้แปลกกว่าวัดอื่น คือโปรดฯ ให้สร้างธรรมเจดีย์ปราสาทแทนการสร้างพระเจดีย์ (นับเป็นแห่งที่ 3 ของโลก) มีความสูง 36 เมตร ประกอบด้วยเจดีย์ ล้อมรอบ 37 องค์ เพื่อให้เท่ากับ "โพธิปักขียธรรม 37 ประการ"

ในปัจจุบันนี้โลหะปราสาทแห่งนี้ เหลืออยู่เพียงแห่งเดียวในโลก เพราะโลหะปราสาทที่ประเทศอินเดีย และศรีลังกาได้ปรักหักพังไปหมดแล้ว

ดูแผนที่ตั้งของ "วัดราชนัดดารามวรวิหาร"

สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ในประเภทวัด, โบสถ์, สุเหร่า ดูทั้งหมด

สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูทั้งหมด

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ "วัดราชนัดดารามวรวิหาร"