ผู้สนับสนุนหลัก

ระนอง

ผู้สนับสนุนหลัก

ศูนย์วิจัยป่าชายเลนหงาว ระนอง

เปิดดู 182 ครั้ง ความน่าสนใจ ประเภท โครงการหลวง, โครงการวิจัย

ศูนย์วิจัยป่าชายเลนหงาว  อยู่ห่างจากตัวเมืองระนองประมาณ  15  กิโลเมตร  ป่าชายเลนหงาวเป็นแหล่งเกิดและเติบโตของสัตว์ทะเลนานาชนิด  ก่อนที่จะแข็งแรงและอาศัยหากินในทะเล  ที่ศูนย์วิจัยป่าชายเลนหงาว  ได้จัดเจ้าหน้าที่ไว้นำชมธรรมชาติ  ทั้งพรรณไม้ป่าและสัตว์ป่า  การทัศนศึกษาในเขตป่าชายเลนนี้  ต้องทำจดหมายถึงหัวหน้าศูนย์วิจัยป่าชายเลนหงาว  หมู่ที่  4  บ้านล่าง  ตำบลหงาว  อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง 

 

ข้อมูลจาก : ranong.go.th

ดูแผนที่ตั้งของ "ศูนย์วิจัยป่าชายเลนหงาว"

สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ในประเภทโครงการหลวง, โครงการวิจัย ดูทั้งหมด

สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ในจังหวัดระนอง ดูทั้งหมด

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ "ศูนย์วิจัยป่าชายเลนหงาว"