ผู้สนับสนุนหลัก

กรุงเทพมหานคร

ผู้สนับสนุนหลัก

อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย กรุงเทพมหานคร

เปิดดู 308 ครั้ง ความน่าสนใจ ประเภท อนุเสาวรีย์

อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย อนุสาวรีย์นี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครองจาก ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มาเป็น ระบอบประชาธิปไตย ที่มีองค์พระมหากษัตริย์เป็นประมุขเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2475 อนุสาวรีย์นี้ออกแบบโดย ศาสตราจารย์ศิลปพีระศรี เร ิ่มลงมือก่อสร้างเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2482 มีพิธีเปิดเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2483 ตรงกลางเป็นพานประดิษฐานรัฐธรรมนูญ ซึ่งนับเป็นพานทองแดงที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทยสูง 3 เมตร หนัก 4 ตัน

ดูแผนที่ตั้งของ "อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย"

สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ในประเภทอนุเสาวรีย์ ดูทั้งหมด

สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูทั้งหมด

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ "อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย"