อนุสาวรีย์พระยาสิงหนาทราชา แม่ฮ่องสอน

เปิดดู 157 ครั้ง ความน่าสนใจ ประเภท อนุเสาวรีย์

อนุสาวรีย์พระยาสิงหนาทราชา   ตั้งอยู่ต้นถนนขุนลุมประพาส  พระยาสิงหนาทราชา เดิมชื่อ ชานกะเล เป็นชาวไทยใหญ่ได้รวบรวมผู้คนตั้งหมู่บ้านขึ้นชื่อว่า “บ้านขุนยวม” ต่อมาได้ยกขึ้นเป็นเมืองจวบจนปี พ.ศ. ๒๔๑๗ จึงได้เปลี่ยนชื่อเมืองเป็นเมืองแม่ฮ่องสอนและพระเจ้าอินทวิชยานนท์ เจ้าครองนครเชียงใหม่ ได้ยกบรรดาศักดิ์ชานกะเลเป็นพระยาสิงหนาทราชาและแต่งตั้งให้เป็นเจ้าเมืองแม่ฮ่องสอนคนแรกจากบริเวณอนุสาวรีย์พระยาสิงหนาทราชานี้เมื่อมองตรงขึ้นไปจะเห็นองค์พระธาตุดอยกองมูอยู่บนยอดเขา

ข้อมูลจาก: thai.tourismthailand.org
 

ดูแผนที่ตั้งของ "อนุสาวรีย์พระยาสิงหนาทราชา"

สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ในประเภทอนุเสาวรีย์ ดูทั้งหมด

สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ดูทั้งหมด

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ "อนุสาวรีย์พระยาสิงหนาทราชา"